Chef x Journey Ep. 1 ณ ชุมชนหมู่บ้านอูรักลาโว้ย จังหวัดภูเก็ต

February 8th, 2021 by

การเดินทางที่อยากให้ติดตามไปพร้อมๆกัน มาแล้วครับ
Chef x Journey Ep. 1 ณ ชุมชนหมู่บ้านอูรักลาโว้ย จังหวัดภูเก็ต
เราเดินทางมาหาวัตถุดิบกันถึงที่ และบ้านแหลมตุ๊กแก คือที่แรก ที่เราเลือกเดินทางมา
วิถีชีวิตของชาวบ้านจะเป็นเช่นไร วัตถุดิบในครั้งนี้เราจะหาได้หรือไม่?
ติดตามชม พร้อมๆ กันต้อนนี้ได้เลยครับ

#ToyoTiresThailand#ToyoTiresตัวจริงเรื่องความมั่นใจ